• Fitoriana amin'ny mpitarika posy
  • Mitory any ambanivohitra
  • Toerana hanaovana ny fivoriambe
  • Fampianarana Baiboly any an-tokantrano
  • Fitoriana amin'ny toerana be olona
  • Fitoriana takariva amin'ny toerana be olona
  • Mpisava lalana, Lalamben'ny Baobaba any Morondava
  • Fitoriana eny an-dalana any an-tanàn-dehibe
Aloha Manaraka

Tonga soa! Bienvenue! Welcome!

Fotoana tena miavaka ho an’ny vahoakan’i Jehovah eto Madagasikara ny Fivoriamben’ny Vondrom-paritra Manokana amin’ny 2017. Sambany ity Nosy Mena lehibe ity vao handray fivoriambe toy ny “iraisam-pirenena.” Nahita “vahoaka be ... avy tamin’ny firenena sy foko sy vahoaka ary fiteny rehetra” tamin’ny fahitana azony ny apostoly Jaona. (Apokalypsy 7:9) Hitantsika hoe tanteraka io faminaniana io izao. Hanao ahoana anefa ireo rahalahy eto an-toerana rehefa mahita anareo manatrika an’io fivoriambe io? Vao mainka izy ireo ho resy lahatra hoe tsy fahitana fotsiny ilay izy fa ny tenany mihitsy no manatri-maso.

Misy sary mahafinaritra ahitana an’ireo rahalahy sy anabavintsika ny boky sy gazetintsika. Angamba efa nihaona tamin’ny sasany amin’izy ireny ianareo. Mampalahelo anefa fa tsy fantatsika ny ankamaroan’ireo rahalahintsika eran-tany. Raha mikasa ny hanatrika an’io fanasambe ara-panahy io miaraka aminay anefa ianareo, ry mpiara-manompo malala, dia raisinay ho tombontsoa lehibe ny hampiseho fa ‘mendri-pitokisana amin’izay ataonay ho anareo izahay, na dia tsy fantatray aza ianareo.’ (3 Jaona 5) Tianay ho tamana ianareo fa tsy toy ny olona ‘tsy fantatra’, rehefa miaraka isika aorian’io fotoana miavaka io.

Tongava àry manatrika ny Fivoriamben’ny Vondrom-paritra Manokana izay hatao eto Madagasikara amin’ny 2017. Ho afaka hihaona sy hifankahalala aminareo eto amin’ity nosy kanto feno zavaboary sy biby mahavarina ity izahay amin’izay.

Tianay ianareo,

Ireo rahalahy sy anabavinareo eto Madagasikara

Sary Famantarana

Daty

Aogositra 2017

Tany nasaina

Afrika Atsimo

Etazonia

Kenya

La Réunion

Malawi

Maorisy

Mayotte

Mozambika

Zambia

Map